EXERCICIS OTORINOLARINGOLÒGICS

EXERCICIS PER AL MAREIG I/O VERTIGEN

Fins a un 17 % dels pacients amb coronavirus tenen problemes de mareig i vertigen, directament relacionats amb les afectacions que la Covid-19 provoca en el sistema vestibular (de l’equilibri), que tenim a la zona de l’orella interna.

Per a millorar aquests símptomes, es poden fer aquests exercicis de reeducació vestibular. La rehabilitació consisteix en exercicis que acceleren la compensació laberíntica, augmentant i/o millorant l’activitat dels altres dos sistemes que intervenen en el de l’equilibri.

Cliqueu a sobre la imatge i se us obrirà el document en PDF. Tindreu l’opció de guardar-lo o d’imprimir-lo.

CONSELLS I EXERCICIS PER TRASTORNS OTORINOLARINGOLÒGICS

La malaltia de la Covid-19 pot provocar seqüeles persistents en el nas, el coll i l’oïda, que es poden traduir en símptomes i trastorns otorinolaringològics.

Cliqueu a sobre la imatge i se us obrirà el document en PDF. Tindreu l’opció de guardar-lo o d’imprimir-lo.