Passeu el ratolí pel cos humà i veureu els símptomes i seqüeles de la COVID-19 més freqüents

GASTROINTESTINALS

 • Disfàgia (dificultat per empassar aliments)
 • Pirosi (cremor)
 • Nàusees
 • Síndrome diarreica
 • Reflux gastroesofàgic
 • Distenció abdominal

MUSCULOESQUELÈTICS

NEUROLÒGICS

 • Cefalea (mal de cap)
 • Parestèsies (entumiment o formigueig)
 • Debilitat
 • Falta de concentració i de memòria
 • Alteració de l'olfacte (anòsmia)
 • Alteració del gust (agèusia)
 • Proposta d'exercicis

OTORINOLARINGOLÒGICS

 • Dolors als sins
 • Canvis a la veu
 • Vertigen
 • Rinorrea
 • Otàlgia (mal a l'orella)
 • Mal de coll
 • Proposta d'exercicis

CARDIOVASCULARS

 • Canvis en la pressió arterial habitual
 • Palpitacions
 • Taquicàrdia

CUTANIS

 • Fotosensibilitat
 • Lesions o faves a la pell
 • Sequedat cutània

RESPIRATORIS

 • Dispnea (dificultat per respirar)
 • Tos seca o productiva
 • Sibilàncies (xiulets en respirar)
 • Opressió al pit
 • Proposta d'exercicis

RENALS

 • Molèsties durant la micció

OCULARS

 • Conjuntivitis

SÍMPTOMES GENERALS

 • Febre o febrícula
 • Alteració de la temperatura corporal
 • Calfreds
 • Falta de gana
 • Mareigs
 • Fatiga
 • Símptomes psicològics com ansietat i depressió
SÍMPTOMES GENERALS
 • Febre o febrícula
 • Alteració de la temperatura corporal
 • Calfreds
 • Falta de gana
 • Mareigs
 • Fatiga
 • Símptomes psicològics com ansietat i depressió