LA COVID-19

El coronavirus SARS-CoV-2 és un nou tipus de virus que produeix en les persones una malaltia infecciosa anomenada COVID-19. Pertany a una àmplia família de virus, ja coneguda, que pot afectar tant les persones com els animals i que en el cas de les persones causa infeccions respiratòries comunes, com ara el refredat, o d’altres més greus, com la síndrome respiratòria aguda severa (SARS) o la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà (MERS).

Generalment, els símptomes apareixen entre quatre i set dies després de contraure el virus, però aquest període es pot allargar fins a dues setmanes. Algunes persones no n’arriben a tenir mai.

En la majoria de les persones, els símptomes acostumen a ser lleus, semblants als d’una grip, però un 20 % dels casos tenen una presentació severa: aquest tipus de pacients poden ser greus i  necessitar ingrés hospitalari, o crítics i requerir ingrés a la Unitat de Cures Intensives (UCI).

Es consideren símptomes lleus:
 • Febre o febrícula fins a 37,5 °C
 • Mal de cap
 • Mal de coll
 • Tos seca
 • Dolor generalitzat a les articulacions i/o la musculatura
 • Vòmits i/o diarrees
 • Refredat nasal
 • Fatiga
 • Pèrdua de la gana
 • Pèrdua d’olfacte i/o del gust
Es consideren símptomes greus:
 • Dificultat respiratòria sobtada
 • Febre mantinguda al llarg dels dies que no baixa amb antitèrmics

*informació extreta de https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/