EXERCICIS I CONSELLS

Les persones que es recuperen de la COVID-19 moderada o severa tenen una alteració de la força muscular provocant-los símptomes musculoesquelètics que persisteixen: el dolor muscular, el dolor articular i la fatiga. A més, la immobilitat que els ha generat la malaltia ha modificat la musculatura respiratòria i la mecànica ventilatòria.

Tot plegat provoca en aquestes persones una baixa tolerància a l’esforç que poden recuperar realitzant exercicis físics cada dia, i que s’han d’anar adaptant en funció del seu estat general i de la simptomatologia romanent. Una eina molt útil per calcular l’esforç és l’escala de Borg modificada, que mesura la percepció subjectiva de l’esforç des del 0 al 10. S’ha de treballar, inicialment, a una intensitat percebuda d’entre 3 i 4 i, a les sis setmanes, es pot augmentar a una puntuació d’entre 5 i 6. Si se supera la puntuació recomanada, cal reduir repeticions o temps de treball dels exercicis.  

És bo que si us esteu recuperant eviteu estar moltes hores asseguts o immobilitzats. És per això que, posant molta atenció a les reaccions del vostre cos, feu canvis de posició i seguiu un programa d’exercicis que hauria d’incloure: exercicis aeròbics, exercicis de força-resistència i exercicis respiratoris.


Podeu treballar la força-resistència mitjançant les següents propostes: