EXERCICIS D’EQUILIBRI

Els següents exercicis estan dissenyats per a augmentar l’estabilitat i el to postural, cosa que contribueix a millorar l’autonomia de la persona i a prevenir caigudes.