EXERCICIS CIRCULATORIS

La trombosi venosa profunda (TVP) és una complicació freqüent en els pacients que s’estan recuperant de la Covid-19 moderada o severa.

Una TVP és quan es forma un coàgul sanguini en una vena profunda generalment de les cames. Com que la TVP és un factor de risc per a l’embòlia pulmonar i la síndrome post trombòtica, és important fer prevenció d’aquesta complicació.