ALTRES MATERIALS

PER A ESTIMULACIÓ COGNITIVA

 

QUADERNS I FITXES

 1. Cuaderno de ejercicios de estimulación cognitiva, Laboratoris Esteve: https://www.esteveagora.com/GetFichero.do?con=26&zon=17&fichero=Ar_1_17_555_DR_1.pdf
 2. Ejercicios online. Cuadernos de Repaso, Fundació ACE: www.fundacioace.com/index.php/es/ejercicios-online.html
 3. Materiales gratuitos de estimulación cognitiva, Madrid Salud: http://madridsalud.es/centro-de-prevencion-deterioro-cognitivo/ (números 3, 4, 5, 6, 7 i 8)
 4. Cuadernos de ejercicios y fichas: https://stimuluspro.com/cuadernos-de-ejercicios-y-fichas/
 5. Libros de estimulación cognitiva, Fundación Usheimer: https://www.alzheimeruniversal.eu/2012/09/27/3-libros-de-estimulacion-cognitiva-y-una-carpeta-completa-gratis/ (Part I, lleu / Part II, moderat / Part III, moderat-greu)
 6. Cuaderno de Ejercicios de Estimulación cognitiva, Sandoz: https://www.alzheimeruniversal.eu/2015/10/31/4-cuadernos-de-estimulacion-cognitiva-sandoz/
 7. Estimulacion cognitiva, Fundación Usheimer: http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/uszheimer-estimulacion-01.pdf / http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/uszheimer-estimulacion-02.pdf

APPs

 1. CogniFit (combina diferents jocs per estimular diverses àrees)
 2. BrainHQ (pensada per persones que han sofert un dany cerebral. Els exercicis són d’una dificultat alta)
 3. NeuroNation (conté diferents exercicis per reforçar la ment, es pot escollir l’àrea a treballar)
 4. Unobrain (és una aplicació dissenyada per entrenar la memòria, atenció, rapidesa i flexibilitat mental gràcies als més de 50 jocs i set programes d’entrenament)
 5. Memorado (és una aplicació d’entrenament cognitiu on es pot escollir quines àrees es volen millorar. Cada dia proposa cinc exercicis en funció del nivell i objectius)
 6. STIMULUS (és una plataforma d’estimulació cognitiva pensada per a persones amb deteriorament cognitiu lleu o demència inicial. És una aplicació per a tauletes)
 7. Lumosity (conté jocs pensats per posar a prova diferents aspectes mentals d’una forma senzilla però variada)
 8. Fit brains Trainer (permet escollir quina habilitat es vol millorar i t’ofereix portar un registre de la millora)
 9. Memorama (es tracta del clàssic joc de fer parelles)